Загрузка

...
Вверх

Сэндвич панели и откосы

Бренд
Толщина, мм
Цвет
Цена
2664.37 2160 4321.99
Сэндвич Bauset TPL 44х1500х2970х0,6мм бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset RS 2970х1500х32х0,8 белый глянцевый 2-х стор экструдир.
Сэндвич Bauset TPL 32х1500х2970 (0,6х0,6) бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset TPL 40х1500х2970 бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset TPL 32х1500х2970 (0,5х0,5) бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset TPL 24х1500х2970 (0,6х0,6) бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset RS 2970х1500х32х0,8 белый матовый 2-х стор экструдир.
Сэндвич Bauset TPL 42х1500х2970 (0,6х0,6) бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset TPL 24х1500х3000 (0,5х0,5) бел мат 2-х стор
Сэндвич Bauset TPL 42х1500х3000 (0,6х0,6) бел мат 2-х стор
Полезная информация